การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ