กิจกรรมเปิดบ้านลิง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมเปิดกิจกรรมเปิดบ้านลิง ในการนี้มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังวัดลพบุรี