ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร (ครั้งที่ 2) ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ