พิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ ​รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางพีรดา มาพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี