ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

พิธีเปิดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา

วันพุธที่ 7 มิถุนายน

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 7 มิถุนายน

Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับสมัครในระบบอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 6 มิถุน

Read more