ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

Read more

ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนา

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมและนิเทศ ติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถ

Read more