ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สพม.ลพบุรี

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา​ (แกนนำ)​ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ที่มีภาวะโรคซึมเศร้า

วันที่ 10-11 มิถุนาย

Read more

ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนา

Read more