สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566 ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี