ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และพบปะผู้ประกอบการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และพบปะผู้ประกอบการ โดยมี ดร.ศักดิ์ดา คําโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี