กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ช่วงเย็น)

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวยุวณัฐ อำลา นิติกรชำนาญการ และ นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโดม โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์