กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์ นักทรัพยากรบุคคล และ นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณโดม โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ และร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ท่าน้ำวัดเชิงท่า