ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับสมัครในระบบอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับสมัครในระบบอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบคุณสมบัติ การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี