พิธีเปิดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนโคกตูมวิทยา จำนวน 510 คน และนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคมจำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรม ในการนี้มี นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนโคกตูมวิทยา