การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา​ (แกนนำ)​ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ที่มีภาวะโรคซึมเศร้า

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกพงศกร​ พันแสน​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ​ นายศรุต​ หรั่งแร่​ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ​ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย​ และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขใจ​ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า​ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา​ (แกนนำ)​ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ที่มีภาวะโรคซึมเศร้า” ในการนี้มี นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ​ โรงแรมคุ้มสุพรรณ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสุพรรณบุรี