การประชุมเตรียมงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 โดยมี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี