พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายอุเทน เรืองรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล และ นางสาวจุฑาทิพย์ สารี นักวิชาการพัสดุ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองผือ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี