พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้มี นางกนกวรรณ ทรงผาสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และโรงเรียนพระนารายณ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย