ร่วมกิจกรรมพิธีสถาปนาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ครบรอบ 70 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสถาปนาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ครบรอบ 70 ปี ร่วมกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพล และมอบทุนการศึกษา โดยมี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ณ อาคารปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย