สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 (วันที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี