พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี