สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ สพฐ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้มอบโล่และเกียรติบัตร “สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดังนี้📌ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 📌ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพระนารายณ์ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนดงตาลวิทยา และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร