สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 (วันที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถ

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 (วันที่ 1)

วันเสาร์ที่ 24 มิถุน

Read more

เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) และติดตามขอรับการสนับสนุนที่ดินของมูลนิธิธรรมรักษ์ ใจฟ้า ลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถ

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ

Read more

ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ 100 ทุนการศึกษา ฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุน

Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 21 มิถุนาย

Read more