การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ว่างเพิ่มเติม

Read more

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ต

Read more

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพม.ลพบุรี

Read more