ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (คนใหม่)

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยครอบครัว และคณะที่เดินทางมาส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เข้ากราบไหว้สักการะพระประธานประจำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวแสดงความยินดี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี