ร่วมแสดงความยินดี นางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับ นางปาณิสรา ศรีเชื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี