การประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อ.ก.ค.ศ. และ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย