ร่วมแสดงความยินดี นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับ นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี