เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิตโดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี