การประชุมเตรียมการเพื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยานายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี