การประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ”การจัดการศึกษาทางเลือก”

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ”การจัดการศึกษาทางเลือก” ในการนี้มี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา จังหวัดลพบุรี