ประชุมงานวิ่ง“ก้าวด้วยรัก”อัพเดทสถานการณ์และภาพรวมการจัดงานวิ่ง ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมงานวิ่ง“ก้าวด้วยรัก”อัพเดทสถานการณ์และภาพรวมการจัดงานวิ่งครั้งที่ 2 โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นประธานการประชุม ณ ใจฟ้าฟาร์ม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี