พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมคนรักสุขภาพและช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายศุกศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมมิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายวีระวัฒนั วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี และนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี