การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การย้ายครูโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกกับหลักเกณฑ์ (การย้ายครูกรณีปกติ) ซึ่งอยู่ระหว่าง สพฐ.จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด สพม.ลพบุรี จึงขอถอนชื่อตำแหน่งว่าง รร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ออกจากบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างฯ ของ สพม.ลพบุรี เมื่อมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตัวชี้วัดการย้าย รร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป สำหรับครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หากมีความประสงค์ขอย้ายไป รร.อื่น ที่ไม่ใช่ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ตามหลักเกณฑ์การย้าย (กรณีปกติ) ในครั้งนี้ และขอเพิ่มเติมว่า ให้ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น