การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ รักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์โรงเรียนพระนารายณ์