กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา บุญมา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวพิมพ์ทิพย์ เกาะประเสริฐ พนักงานพิมพ์ดีด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) จิตอาสาพระราชทาน ณ วัดคลองสายบัว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี