สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหา

Read more

ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหา

Read more

การปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more