การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม

Read more

ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม

Read more

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3

วันพุธที่ 30 สิงหาคม

Read more