โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิ

Read more

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 9 สิงหาคม

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ และพิธีประกาศเชิดชูเกียรติผู้บริหารเกษียณอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหา

Read more