การคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตฯ ในระดับภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาค

Read more

อบรมโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาค

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​

Read more

การให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิง

Read more