การคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน​กรรมการ ในการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา และ นายวรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมการเวก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย