นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โดยมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศฯ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา