พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายอุเทน เรืองรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล และ นางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา และร่วมเวียนเทียน ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี