การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ และพิธีประกาศเชิดชูเกียรติผู้บริหารเกษียณอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ และพิธีประกาศเชิดชูเกียรติผู้บริหารเกษียณอายุราชการ โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการนี้มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น