การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี