การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดลพบุรี (อำเภอท่าวุ้ง)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตาม เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของจังหวัดลพบุรี นางสาวณัฏฐธิดา คงมี นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม