ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนลำสนธิวิทยา และ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนลำสนธิวิทยาและ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล