พิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (Continuous and linking Curriculum : CLC) สู่การมีงานทำ”

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (Continuous and linking Curriculum : CLC) สู่การมีงานทำ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี