รับฟังการรายงานผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังการรายงานผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี