สพม.ลพบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2566

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2566 พร้อมด้วย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี) ในการนี้มี ดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ .เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี