ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.09 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างห้องพยาบาล ห้องประชาสัมพันธ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา